Bok geschoten met bende van bokkenrijders

Naar aanleiding van het boek Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode dat het Land van Herle in december publiceerde schreef Peter Bruijns een artikel in De Limburger van 16 januari 2018. Hij nam de artikelen over de Bokkenrijders als uitgangspunt voor zijn bericht. Het boek geeft enkele kritische bijdragen over de rechtsgang in de 19e eeuw. Het toont maar weer eens aan dat breed nieuw onderzoek naar de geschiedenis van de 18de eeuw in onze euregio van groot belang is en tot op de bodem vanuit verschillende wetenschappelijke vakdisciplines moet worden uitgezocht.

Lees hier het krantenbericht.

Het boek is te koop via www.landvanherle.nl/bestellen of via bij Thermenmuseum in Heerlen en de plaatselijke boekhandels in Parkstad.