(Potentiële) Partners

Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid

Projectvoorstel Euregionaal onderzoek: Partners in het Bokkenrijdersproject (aanzet tot):

  • het Bokkenrijdersgenootschap
  • Historisch Goud / Rijckheyt voor de plannen en ambities (archief, kenniscentrum, expositie)
  • Museum Kasteel Hoensbroek (eventuele andere musea, internationaal?)
  • Open Universiteit Heerlen, universiteiten te Maastricht, Aken en Luik (expertise en toekomstig onderzoek)
  • Hogescholen Heerlen (Zuyd), Sittard (Fontys) en Hasselt; inzake toekomstig onderzoek, onderwijsplan
  • Archieven Rijckheyt, RHCL, EHC Sittard-Geleen, Centre Céramique Maastricht, Rijksarchief Hasselt, ARABrussel, Nationaal Archief en Hauptstaatsarchiv Duisburg voor het bij voorrang digitaliseren van de archieven die handelen over Bokkenrijders en/of banditisme in deze regio. Eventueel ook afstemmen wat de mogelijkheden zijn om vrijwilligers te leveren zodat stukken gedigitaliseerd kunnen worden.
  • Subsidiënten / fondsenwervers; inzake input over en weer wat in de plannen moet om hier subsidie voor te ontvangen.
  • Personen voor invulling van de projectgroep en van een redactiecommissie.