Rabo ClubSupport 2022

Draagt u ons een warm hart toe?
Bankiert u bij de Rabobank?

Evenals in de afgelopen jaren neemt de stichting “Bokkenrijders: Mythe of Werkelijkheid?” ook in 2022 deel aan de Rabo ClubSupport van de Rabobank. Hierdoor maken wij kans op een mooi geldbedrag voor onze stichting.
Als coöperatieve bank wil de Rabobank met deze actie een deel van de winst doneren aan het lokale verenigingsleven. Basisgedachte hierbij is dat leden inspraak krijgen in de verdeling van dit bedrag.

Het bedrag dat aan de stichting “Bokkenrijders: Mythe of Werkelijkheid?” wordt uitgekeerd, is afhankelijk van het aantal stemmen dat op ons wordt uitgebracht.
Aan het deelnemen aan deze stemming zijn de navolgende voorwaarden verbonden:
* Deelnemers moeten bankieren bij de Rabobank (moeten dus een rekening hebben bij deze bank).
* Daarnaast moet u tevens lid zijn van de bank. Zie de website van de Rabobank.

Elk lid mag, van 5 september tot 27 september 2022, drie stemmen uitbrengen en wel op drie verschillende verenigingen. Om aan de stemming te kunnen deelnemen moet u inloggen op de website van de Rabobank. Stemmen kan ook via de app.
De stichting “Bokkenrijders: Mythe of Werkelijkheid?” staat vermeld onder regio Zuid-Limburg Oost (link).

Doe mee en breng 1 stem uit op de stichting “Bokkenrijders: Mythe of Werkelijkheid?”

Een overzicht van alle deelnemende instellingen vindt u op:
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht .

Een overzicht van alle deelnemende instellingen binnen de regio Zuid-Limburg Oost vindt u op: 
www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-oost/deelnemers .
Onze vereniging staat hier vermeld als: Bokkenrijders: Mythe of werkelijkheid.

Voor het uitbrengen van uw stem willen wij u alvast hartelijk dank zeggen.