12 oktober 2019 : Symposium Crime Scene 18e eeuw

Symposium Crime Scene 18e eeuw
De stichting ‘Bokkenrijders ”mythe of werkelijkheid”, organiseert in samenwerking met de Stichting Eurode 2000+ en de VZW Bokkenrijdersgenootschap een symposium over de (rechts) historische, maatschappelijke, sociale en economische samenhangen in de 18e eeuw.

Het Symposium wordt gehouden op zaterdag 12 oktober 2019 in kasteel Limbricht, Allee 1 6141 AV Limbricht en duurt van 9.30 uur tot ca 17.45 uur. Bij de toegangsprijs van 25 euro is een lunch inbegrepen (heeft u een allergie? Meld het ons!)

Aanmelden kan via de Stichting Bokkenrijders: per e‐mail: cg.scholtens@t-online.de onder vermelding van ”Symposium Limbricht” en gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag (€25,-) naar: Rekeningnummer: NL95 RABO 0314 0408 89 t.n.v. Stichting Bokkenrijders .

Via dit 2e symposium willen we een aanzet geven voor het door de stichting beoogde multidisciplinaire onderzoek naar het 18e-eeuwse fenomeen ‘Bokkenrijders’. Het is een grensoverschrijdend onderzoek (België – Nederland – Duitsland) en is bedoeld om aandacht te vragen voor het onderzoek bij wetenschappers uit de verschillende vakdisciplines uit genoemde landen.

Programma ( pdf Nederlands ; pdf Deutsch ) :
09:30 – 10:00u ontvangst met koffie en vlaai
10:00 – 10:15u opening door de dagvoorzitter Karel Knippenberg
10:15 – 11:00u Guido van Büren, Jülich ; Titel: Recht und Rechtswesen in Jülich im 18. Jahrhundert.
11:00 – 11:45u Drs. Rombout Nijssen, Rijksarchief Hasselt ; Titel: Gerechtelijke organisatie in het graafschap Loon in de 18e eeuw!
11:45 – 12:00u Discussie met gelegenheid tot vragen stellen
12:00 – 13:30u Bezichtiging oude Salviuskerkje op eigen gelegenheid
12:30 – 13:30u Lunch in buffetvorm
13:30 – 14:15u Dr. Udo Fleck, Euroschulen Trier ; Titel: Diebe – Räuber – Mörder. Das organisierte Bandenwesen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (Duits)
14:15 – 15:00u Dr. des. Dipl.-Gyml. Dipl.-Gwl. Thomas Richter, RWTH Aachen ; Titel: “Aachens Protestanten in Vaals? – Mythen oder Wirklichkeit“ (Duits)
15:00 – 15:30u Koffiepauze
15:30 – 16:15u Drs. Jos Meuwissen, leraren opleiding Fontys
Titel: Nieuwe opvattingen over Sleinada
16:15 – 16:45u slotdiscussie met gelegenheid tot vragen tellen
16:45 – 17:45u Borrel op eigen gelegenheid, 1 consumptie inbegrepen

U gaarne uitnodigend namens het bestuur van de Stichting “Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid”
Voorzitter Lammert Neervoort