Project

Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Onlangs (per brief gedateerd 7 juli 2017) is de Stichting Bokkenrijders : Mythe of werkelijkheid, door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit met terugwerkende kracht, nl. met ingang van 10 oktober 2016. Geprobeerd is om naast deze “gewone” ANBI-status, ook de “culturele” ANBI-status te verwerven (gunstiger voor de belastingaftrek). Maar daar de stichting niet voor minstens 90% op cultureel gebied actief is (zij richt zich met name op onderzoek), is de stichting niet als culturele ANBI in aanmerking gekomen.