Nogmaals de Rabo ClubSupport

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de jaarlijkse Rabo ClubSupport.
Dit heeft bij sommige lezers vragen opgeroepen omdat dit jaar de manier van het stemmen enigszins is veranderd.
U kunt nu nog maar alleen als lid van de Rabobank stemmen. Om te kunnen stemmen moet u dus, naast bankieren bij de Rabobank, ook lid zijn van de Rabobank. Dit lidmaatschap is gratis, maar moet wel apart via de website of de app apart geregeld worden.

U kunt stemmen via de Rabo Bankieren App of via Rabo Internetbankieren.
Dit kan als volgt:
Kies na het inloggen voor Zelf Regelen – Lidmaatschap – Rabo ClubSupport. Vervolgens ziet u de deelnemende clubs (de Stichting “Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid” staat bijna onderaan).
Daarna kunt u 5 stemmen uitbrengen. (Er is geen stemcode nodig). 

Heeft u geen overeenkomst voor Rabo Internetbankieren, dan heeft u inmiddels per post of per e-mail een bericht van de Rabobank ontvangen en stemt u via de actie-website.
U stemt via de actie-website als volgt: 
Ga met uw persoonlijke stemcode (uit mail of brief) naar de actiesite (https://www.rabo-clubsupport.nl/stemcode) om uw stemmen uit te brengen.
Hopelijk dat hiermee e.e.a. duidelijk is, zo niet, stuur gerust een mail. Veel succes met het uitbrengen van uw stemmen (hopelijk óók op de Stichting “Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid”) !