Bokkenrijders : mythe of werkelijkheid

Aanzet voor een Euregionaal, multidisciplinair onderzoek naar het fenomeen bokkenrijders

Op het Bokkenrijdersymposium in 2012 hield Roelof Braad (voormalig stadshistoricus bij Historisch Goud – Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis te Heerlen) een voordracht onder de titel: ‘Hoezo Bokkenrijders?’. Hij riep op tot een diepgaand onderzoek waarbij het fenomeen Bokkenrijders multidisciplinair zou moeten worden aangepakt. Deze oproep vond gehoor bij leden van het Bokkenrijdersgenootschap. Hierna ontplooiden Roelof Braad, Piet Schmitz, Jo Kobben, Pierre Paul Lardinois, Jos Meuwissen en Lammert Neervoort initiatieven voor het realiseren van een onderzoeksproject om het ‘ware’ verhaal van de bokkenrijders te onderzoeken en op te tekenen. Een van deze initiatieven behelsde het formuleren van een projectvoorstel met als titel: “Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid”.
Inmiddels is er een stichting opgericht die nadere invulling wil gaan geven aan dit initiatief.
De stand van zaken kunt u volgen via deze website.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *