Historisch Denken en Redeneren

Jos Meuwissen

Jos Meuwissen, docent geschiedenis aan Fontys Lerarenopleiding Sittard, gaf in het studiejaar 2019-2020 zijn studenten, in het kader van de leerlijn HDR-2 (Historisch Denken en Redeneren), een opdracht met de Bokkenrijders als historisch thema. In het kader van deze opdracht dienden de studenten een bepaald boek over de bokkenrijders te bestuderen en vervolgens te beschrijven in een essay volgens bepaalde richtlijnen. Met als focus van het onderzoek de standplaatsgebondenheid van de auteur van het bestudeerde boek.

De complete opdracht, waarin u kunt lezen waarom gekozen is voor het thema ‘Bokkenrijders’, wat bedoeld wordt met standplaatsgebondenheid, de structuur van het essay en de boordelingscriteria kunt u hier lezen.

Van een tweetal studenten hebben we het essay mogen ontvangen, ter publicatie op deze webpagina. Waarvoor onze hartelijke dank!
Klik op de foto voor een biografie van de schrijver. Klik op de boekcover voor het essay.

Rida Mouahbi

Rida Mouahbi :
Titel essay: De bokkenrijders
Boek: Henri Kerckhoffs, Het proces Joseph Kerkhoffs, Venlo 1987

 

Maartje Hemer

Maartje Hemer :
Titel essay: DE BOKKENRIJDERS : Analyse van ‘ZE REDEN BIJ NACHT: De mysterieuze gruwelhistorie van de bokkenrijders’
Boek: Ben Lindekens. Ze reden bij nacht. De mysterieuze gruwelhistorie van de Bokkenrijders, Amsterdam 1975