Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Centraal Zuid-Limburg

De stichting “Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid” bankiert bij Rabobank Centraal-Zuid-Limburg. Ook deze bank organiseert binnenkort de Rabobank Clubkas Campagne. Bent u klant (en lid!) van Rabobank Centraal Zuid-Limburg? Ja? Dan kunt u ons binnenkort (van 8 tot en met 23 mei 2018) op een makkelijke manier financieel steunen door deel te nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Het zou fantastisch zijn als u en uw familieleden, vrienden en kennissen een (of twee) stem(men) geven aan onze stichting tijdens deze actieperiode! Let op uw post van Rabobank Centraal Zuid-Limburg.
De stichting “Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid” is, voor wat betreft haar inkomsten, afhankelijk van derden, sponsors en donateurs. Kunt u niet deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne van de Rabobank Centraal-Zuid-Limburg, maar draagt u de (doelstellingen van de) Stichting “Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid” wel een warm hart toe, dan kunt u overwegen om via onze donatiepagina een donatie (alle beetjes helpen) te doen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!