23-10-2018 te Geleen : Lezing door François van Gehuchten, georganiseerd door De Domijnen in samenwerking met Heemkundevereniging Geleen

De legende van de Bokkenrijders spreekt nog steeds tot de verbeelding, met name in Limburg. Bokkenrijders waren criminelen – dieven en rovers, soms pleegden ze ook moorden – die volgens de legende op bokken door de lucht vlogen.

Tussen 1730 en 1742 werd het Zuiden van Limburg overspoeld met diefstallen en roofovervallen door Bokkenrijders. Als reactie daarop begon vanaf 1743 de vervolging van en heksenjacht op Bokkenrijders. Beulen maakten een einde aan de levens van tientallen vermeende Bokkenrijders.

Waren de Bokkenrijders werkelijk georganiseerde groepen misdadigers of waren de meesten, afgezien van een harde kern criminelen, arme en wat simpele mensen die in opstand kwamen tegen hun armzalige omstandigheden? Hard getroffen door economische tegenwind, misoogsten en strenge winters, en zonder enig sociaal vangnet?

Waar de een de Bokkenrijders ziet als een goddeloze bende die niet hard genoeg gestraft zijn ziet de ander de tegen hen gevoerde processen als een gerechtelijke dwaling die haar weerga in Nederland niet kent.

François van Gehuchten is historicus en schreef diverse boeken over de Bokkenrijders. In zijn lezing gaat hij vooral in op de tweede bende van Geleen en Schinnen met Gavarelle en De Preez.

De gratis lezing op 23 oktober is georganiseerd door De Domijnen in samenwerking met Heemkundevereniging Geleen.

Locatie: Heemkundevereniging Geleen, Jupiterstraat 35 Geleen.
Aanvang: 20:00 uur.
Entree: Gratis entree