Author Archive: AdminBok

Niederländerin oder Deutsche? Nein, international! Catharina Scholtens ontvangt koninklijke onderscheiding

Ons bestuurslid, Catharina Scholtens, heeft gisteren (26 april 2018) te Rolduc een koninklijke onderscheiding ontvangen. Catharina van harte gefeliciteerd. Catharina Scholtes is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was begeleider en coach van de Limburgse paralympische zwemploeg. Ze vervult de rol van voorzitter bij de gidsengroep en de kunstadviesgroep Abdij Rolduc, de Kerkraadse afdeling van de stichting Hertoglimburgpad, Geschichtsverein Baesweiler, de stichting Ailbertus Rolduc en bij de stichting Eurode 2000+. Zij is verder bestuurslid van de Verein Burg Rode in Herzogenrath, de Geschichtsverein Aachen, van het Bokkenrijdersgenootschap en penningmeester van de Stichting Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid. Hier…
Read more

Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Centraal Zuid-Limburg

De stichting “Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid” bankiert bij Rabobank Centraal-Zuid-Limburg. Ook deze bank organiseert binnenkort de Rabobank Clubkas Campagne. Bent u klant (en lid!) van Rabobank Centraal Zuid-Limburg? Ja? Dan kunt u ons binnenkort (van 8 tot en met 23 mei 2018) op een makkelijke manier financieel steunen door deel te nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Het zou fantastisch zijn als u en uw familieleden, vrienden en kennissen een (of twee) stem(men) geven aan onze stichting tijdens deze actieperiode! Let op uw post van Rabobank Centraal Zuid-Limburg. De stichting “Bokkenrijders: mythe of werkelijkheid” is, voor wat betreft haar inkomsten, afhankelijk…
Read more

Bok geschoten met bende van bokkenrijders

Naar aanleiding van het boek Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode dat het Land van Herle in december publiceerde schreef Peter Bruijns een artikel in De Limburger van 16 januari 2018. Hij nam de artikelen over de Bokkenrijders als uitgangspunt voor zijn bericht. Het boek geeft enkele kritische bijdragen over de rechtsgang in de 19e eeuw. Het toont maar weer eens aan dat breed nieuw onderzoek naar de geschiedenis van de 18de eeuw in onze euregio van groot belang is en tot op de bodem vanuit verschillende wetenschappelijke vakdisciplines moet worden uitgezocht. Lees hier het krantenbericht. Het…
Read more

Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Onlangs (per brief gedateerd 7 juli 2017) is de Stichting Bokkenrijders : Mythe of werkelijkheid, door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit met terugwerkende kracht, nl. met ingang van 10 oktober 2016. Geprobeerd is om naast deze “gewone” ANBI-status, ook de “culturele” ANBI-status te verwerven (gunstiger voor de belastingaftrek). Maar daar de stichting niet voor minstens 90% op cultureel gebied actief is (zij richt zich met name op onderzoek), is de stichting niet als culturele ANBI in aanmerking gekomen.